13. 7. 2016

UV index je jednotka užívaná při měření slunečního ultrafialového záření, podle které bychom měli volit ochranu našeho těla.
Jedna jednotka UV indexu má hodnotu 25 miliwattů na metr čtvereční. A vyjadřuje biologický efekt na lidské zdraví.

 

Informace o stupni UV indexu je již delší dobu nedílnou součástí správné předpovědi počasí a my bychom ji neměli ignorovat, neboť je to důležitá informace pro obyvatelstvo o možném negativním vlivu UV záření na lidský organismus v dané lokalitě. Obyvatelstvo je informováno nejen o očekávané maximální hodnotě UV indexu, ale také o celkové době pobytu na slunci bez použití ochranných prostředků. Po uplynutí této doby začíná lidská pokožka vytvářet erytém, takže dochází k rudnutí kůže. Tyto hodnoty jsou vypočítány v minutách pro polední období pro 4 základní kožní fototypy.

Fototyp 1: kůže vždy rudne, nikdy nehnědne                  uv-ochrana-cooper-vision

Fototyp 2: kůže obvykle rudne a málo hnědne

Fototyp 3: kůže vždy hnědne a někdy rudne

Fototyp 4: kůže vždy hnědne a nikdy nerudne

UV index: 

stupeň 1-2 (nízký) - použití slunečních brýlí

stupeň 2-5 (střední) - použití slunečních brýlí a pokrývky hlavy

stupeň 5-7 (vysoký) - stejná opatření jako při nižších stupních, navíc použití opalovacího krému s vysokým UV faktorem

stupeň 7-11 (velmi vysoký) - zdržování se ve stínu mezi 11:00 až 15:00 hodin plus stejná opatření jako u stupně vysokého

stupeň 11 a víc (extrémní) - přes den nevycházet ven ze zděných nebo dřevěných budov, sluneční záření je tak intenzívní, že by člověku mohlo způsobit fotodermatitidu (spálilo by vás) během 10 minut.

Závislost UV indexu na geografické poloze

UV index je závislý hlavně na zeměpisné šířce. Nejvyšší hodnoty bývají naměřeny kolem rovníku, nejnižší pak na pólech. Další závislost je na nadmořské výšce, čím výše, tím je UV index vyšší, zhruba na každých 800 m nadmořské výšky jeden stupeň. Na zeměpisné délce je UV index závislý pouze podle síly ozonové vrstvy dané lokality. Z toho důvodu je vyšší UV index na jižním pólu, kde je ozónová díra než na severním .

Někdy je třeba upozornit na zvýšené hodnoty UV indexu a tím zdůraznit kratší dobu pobytu na slunci. Typický příklad je pobyt na sněhové pokrývce v jarních měsících, kdy odraz UV záření od sněhu může zvýšit intenzitu až o 60-80%, a proto by se uvedené doby slunění měly zkrátit o 30-40%. Podobný případ je i na pláži, kdy odraz slunečních paprsků od světlého až bílého písku je velmi intenzivní.

Schopnost UV záření rozkládat makromolekulární látky a tím poškozovat rostlinné a živočišné buněčné struktury včetně nosičů genetických informací DNK a RNK. UV záření může na lidské pokožce vyvolat řadu negativních reakcí - chemických i biologických. Tyto reakce se projevují různým stupněm zánětu pokožky, od erytému (zrudnutí) až po tvorbu puchýřů až k nekróze tkáně.

Proto je nezbytné chránit svůj zrak velmi kvalitnímu slunečními brýlemi, které dobře kryjí naše oči, mají vysoký UV filtr, kategorie 3-4 a jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, který není deformován tepelným zářením. Tyto deformace obrazu mohou způsobovat pálení a slzení očí a bolest hlavy. Naše oči mají minimální ochranu před UV záření. Paprsky, které pronikají naším optickým systémem jsou shlukovány do jednoho místa a ještě znásobeny naší "optikou" a tím dochází k předčasnému kalení čočky (šedý zákal - katarakta), poškození rohovky a spojivky záněty, alergickými reakcemi víček, až po nádorové bujení očního systému.

Naši pokožku je třeba také ochránit před nepříznivými vlivy UV paprsků a to během dne i několikrát kvalitními kosmetickými prostředky s vysokým SPF ochranným faktorem na opalování a po opalování. Naše pokožka si "pamatuje" každé vystavení slunci, dochází k dehydrataci, ztrátě elasticity, vzniku pigmentových skvrn až ke smrtelnému nádorovému bujení kožních buněk. 

V naší zeměpisné poloze se UV index pohybuje od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 15-16.

Laicky se dá také říci, že čím výše je Slunce nad obzorem (za jasného počasí), tím je UV index vyšší a tím je větší dávka UV záření.

Jak se bezpečně opalovat je jen na nás a na našem rozumném chování.

Takže nezapomínejte, že na slunce vždy s rozmyslem, protože sluníčko potřebujeme ke zdraví, ale snadno nás o zdraví může i připravit.

 
 
S úctou ke kvalitnímu vidění,
 
Šárka Stašová

Článek pro Vás připravila:

Šárka Stašová 
oční optik a registrovaný optometrista
 
Optometristka Šarka KontaktníČočka
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 30 let a má tedy mnoho zkušeností s vývojem oboru i změnami v nárocích zákazníků
  • specializuje se na sportovní brýle pro různé druhy sportů v dioptrickém i nedioptrickém provedení
  • vždy klade důraz na vlastní potřeby a individuální image zákazníka napříč módním trendům
Volný čas věnuje Šárka rodině, turistice a poznávání nových věcí ve všech oborech. Protože vše souvisí s viděním a tedy i se zákazníkem.

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání