14. 11. 2017

Kdy lze přemýšlet o laserovém odstranění dioptrií?

Obecně lze říci, že vhodný adept na laserovou refrakční chirurgii by měl být starší 18 let a jeho refrakční vada by měla být ustálena. Stabilní refrakční vada je ta, jejíž dioptrická hodnota se nezměnila minimálně po dobu 6-12 měsíců o více než 0,25-0,5 dioptrie.

U presbyopických pacientů (u těch, kteří již potřebují brýle na blízké vzdálenosti, nebo jsou ve věku 40 – 45 let) je provedení operace nutno dobře zvážit. Tito pacienti by měli být důkladně informováni o okamžité nebo brzké potřebě brýlové korekce na blízkou a střední vzdálenost.

Mladí lidé

Kdy se této operaci vyhnout?

Pokud trpíte záněty rohovky v anamnéze, máte nestabilní refrakční vadu a akutní nebo chronické onemocnění kterékoliv části oka.  Do této skupiny patří také pooperační a poúrazové stavy, zejména vedou-li k nepravidelnému rohovkovému astigmatismu. Další kontraindikací je i keratokonus (nepravidelné vyklenování rohovky).

Dále ještě nelze tuto operaci provést u lidí, kteří trpí infekcemi rohovky herpes zoster (pásový opar), syndromem suchého oka či glaukomem. Celkově jakákoliv systémová onemocnění, zvláště pak ta, která mohou mít za následek poruchu hojení.

Další kontraindikací je těhotenství a období kojení, neboť léky užívané pooperačně mohou mít vliv na vývoj plodu a laktaci. Ženy užívající hormonální antikoncepci by měly být informovány o možných vedlejších účincích této medikace, kterými jsou například změny hydratačních poměrů rohovky, změny refrakce a vliv na dlouhodobý výsledek operace.

Jaká vyšetření vás čekají před laserovou refrakční operací?

Vyšetření očí

Pro maximalizaci úspěchu a minimalizaci neúspěchu je nutností, aby případní adepti před zákrokem absolvovali důkladné oční vyšetření. Zejména pro topografii je důležité, aby pacient před vyšetřením vysadil kontaktní čočky na dobu alespoň dvou týdnů u měkkých a tří týdnů u tvrdých kontaktních čoček.

 1. Anamnéza

Po příchodu pacienta se provede nejdříve důkladné zjištění rodinné a osobní anamnézy, s důrazem na její oftalmologickou (oční) část. Zejména důležité jsou také informace o případném výskytu alergií a poruchy hojení ran.

 1. Rohovková topografie

V podstatě se jedná o mapování povrchu oka a jedná se o základní vyšetření, bez kterého si dnes neumíme laserovou chirurgii představit. Z topografických map rohovky lze vyčíst zejména charakter rohovkového astigmatismu, odhalit nevhodné křivky rohovky, odhalit počínající keratokonus, a také může být následně nápomocna při hodnocení výsledku operace.   

 1. Pachymetrie

Hovoří se o měření tloušťky rohovky, jedná se o další nezbytné vyšetření před laserovými refrakčními zákroky, neboť její hodnota je jedním z hlavních ukazatelů vhodnosti určitého typu operace.

 1. Test slzivosti

Test slzivosti se provádí pomocí proužku speciálního savého papírku se stupnicí, který se vkládá za okraj dolního víčka, kde se ponechává po dobu 5 minut. Bez předchozí aplikace anestetik se zjišťuje totální sekrece slz, po eliminaci reflexního slzení anestetiky se zjišťuje v zatemnělé místnosti bazální sekrece slz.

 1. Pupilometrie

Měření šíře zornice ve tmě i za dobrých světelných podmínek je dalším důležitým vyšetřením. Šíře zornice musí být zohledněna při výběru vhodného zákroku. U pacientů se širokými zornicemi by se při nižším průměru laserovaného místa mohly výrazněji projevit pooperační negativní světelné efekty, například halo efekt apod.

 1. Tonometrie

Tonometrii, neboli měření nitroočního tlaku, se může provádět opět kontaktní metodou nebo bezkontaktně tonometrem. Toto vyšetření je důležité, neboť některé procedury nejsou vhodné pro pacienty trpící glaukomem, jehož jedním z ukazatelů může být vysoký nitrooční tlak. Důvodem je nevyhnutelné zvýšení nitroočního tlaku, což by takovým pacientům mohlo činit potíže.

 1. Vízus

Nejdříve se vyšetří vízus nekorigovaný, poté vízus s optimální korekcí. Optimálně vykorigovaným vízem se určí pomyslná meta, na kterou se pomocí operace bude snažit dosáhnout, a bude sloužit k posouzení úspěchu či neúspěchu operace. Porovnáním nekorigovaného a korigovaného vízu se také určí, zda je pacient pro refrakční zákrok vhodný. V případě, že jsou tyto dva vízy přibližně stejné, operace téměř postrádá smysl.

 1. Subjektivní refrakce

Důkladně vyšetřená subjektivní refrakce (potřebné dioptrie pro ostré vidění) je pro správnou laserovou korekci zraku klíčová. V důsledku špatně určené refrakce oka může dojít k překorigování nebo podkorigování pacienta!

 1. Vyšetření pomocí mikroskopu

Toto vyšetření se provádí na tzv. štěrbinové lampě nejdříve za normálního stavu a poté se kapkami vyloučí činnost zornice. Při vyšetření štěrbinovou lampou je hodnocen stav řas, víček a spojivek, kde je třeba vyloučit přítomnost patologií, jako například blefaritidy nebo konjunktivitidy. Dále se vyšetřuje rohovka, postupně všechny její struktury. Sledují se patologie odpovídající degenerativním procesům nebo dystrofiím a také neovaskularizace (nově vytvořené cévy, zejména u dlouholetých nositelů kontaktních čoček). V neposlední řadě je hodnocena transparentnost rohovky a kvalita slzného filmu. Měří se dále také hloubka a pravidelnost přední komory, vzhled duhovky, šíře zornice, která je důležitá pro předvídání potenciálních komplikací při vidění za snížených světelných podmínek a její pohyblivost. Dále již pokračuje vyšetření s rozšířenou zornicí. Pomocí speciálních gonioskopických čoček je vyšetřována sítnice od středu až do periferie. U krátkozrakých je kladen zřetel na degenerativní změny, které s myopií souvisí, u dalekozrakých pacientů na vyloučení změn souvisejících s glaukomem.

 1. Wavefront analýza

Kvalitu vidění neovlivňují pouze aberace nižších řádů (refrakční vady a astigmatismus), korigovatelné brýlovými nebo kontaktními čočkami a klasickou laserovou chirurgií (LASIK, PRK, atd.), ale také aberace vyšších řádů (trefoil, coma, atd.), které ovlivňují například skotopické vidění – vidění za snížených světelných podmínek (glare a halo efekty). Aberace vyšších řádů takto korigovat nelze, ba naopak, klasická laserová chirurgie může tyto aberace indukovat. S neustálým pokrokem techniky a technologií však přišly tzv. wavefront  analyzátory, kterými lze aberace vyšších řádů zjistit a následně změřit. Takto získaná data jsou převedena do laseru, jehož výpočetní program vytvoří ideální model fotoablace pro odstranění aberací nižších i vyšších řádů. Výsledkem takto provedené fotoablace je vyšší pravděpodobnost dobrého výsledku operace a méně komplikací.

 1. Informovaný souhlas

Podpisem informovaného souhlasu pacient stvrzuje, že byl seznámen s průběhem operace a se všemi možnými efekty, riziky a benefity. Dále by měl být pacient informován o dalších alternativách navrhované procedury.

Pár slov závěrem

My optometristé, pracující ve vyšetřovnách očních optik, slýcháme dotazy ohledně těchto operací. Jsme rádi, že takováto možnost existuje, protože mnoha lidem dokáže pomoci, ze zdravotních důvodů (opravdu vysoké dioptrie, apod.).

Ovšem tento typ operace se v současnosti stal spíše estetickou procedurou, kdy převáží touha být bez brýlí nebo kontaktních čoček nad kritickým zhodnocením rizik a pooperačních skutečností. Stává se, že pacient není dostatečně informován o následných komplikacích. Mezi ty nejčastější patří pocit suchých očí (pálení, řezání, pocit písku v očích, apod.).

Je to logické - slzná žláza, která produkuje slzy, dostává informace z nervových zakončení z rohovky. Pokud je tato rohovka nějakým způsobem pozměněna, je vysoce pravděpodobné, že se změní i slzivost a to může být nepříjemné. Zeptejte se těch, kteří syndrom suchého oka znají. Další komplikací bývají světelné efekty jako je halo a glare, což je nepříjemné a nebezpečné hlavně v dopravě.

A v neposlední řadě je potřeba si uvědomit fakt, že se může stát, že se určitá část dioptrií může objevit nebo zůstat na oku a následná korekce kontaktními čočkami může být znemožněna z důvodu pooperační zvýšené citlivosti oka a pozměněným tvarem rohovky. A také si uvědomme, že nás může čekat ještě operace šedého zákalu a proč tedy „zbytečně“ vystavovat oko refrakční operaci?

Osobně chci říci, pokud o refrakční operaci uvažujete, abyste si vyhledali potřebné informace ke správnému rozhodnutí. Spousta klientů je zpočátku po operaci spokojena, že jsou bez brýlí nebo kontaktních čoček, ale ze zkušenosti vím, že prvotní euforie může opadnout následkem zjištění, že jsou oči mnohem citlivější než dřív a že je mnohdy potřeba kapat umělé slzy. Zvažte tedy, nakolik jsou pro vás brýle nebo kontaktní čočky obtěžující a jestli jste ochotni podstoupit rizika, která tyto operace provázejí. Brýle a kontaktní čočky lze vyměnit, ale oči ne.

S úctou k vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.

 

Přečtěte si také:

http://www.kondice.cz/2012/05/proc-oftalmologove-nosi-bryle/

https://stanislavasebenova.blog.sme.sk/c/378450/usa-uvazuje-o-zakaze-laserovych-operacii-oci.html

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
 • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
 • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
 • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
 • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
 • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
 • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong> náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání