1. 6. 2016

Ulevte svým očím a přeorganizujte si své počítačové pracoviště

Máme pro Vás pár tipů a rad, jak si co nejlépe uzpůsobit pracoviště s počítačem, tak abyste co nejvíce eliminovali únavu vzniklou na podkladě nesprávného nastavení pracoviště.
únava-cooper-vision
 
V ergonomii použití monitoru hraje roli několik faktorů: jeho poloha ovlivňuje polohu těla při práci s ním, spolu s optickými vlastnostmi ovlivňuje značně zátěž očí a sekundárně i např. krevní tlak. A konečně koncentrace iontů kolem obrazovky může vyvolávat alergické reakce kůže a vznik kožních problémů.
 
Z hlediska fyzického umístění by monitor měl být zhruba 50-70 cm od očí, 15-20° pod úrovní očí (horní část monitoru může být velmi zhruba ve výšce očí). Pro minimalizaci nadměrné zátěže očí při práci se starším monitorem je nutné volit režimy zobrazení, které mají dostatečnou frekvenci obnovy obrazu, tj. vertikální frekvenci alespoň 70Hz (u levnějších monitorů to může znamenat nutnost vyvarovat se grafických režimů s velkým rozlišením) a nebo nejlépe používat monitor LCD.

Pro dosažení maximální optické pohody při práci s obrazovkou můžeme použít následující doporučení:

Jedna z nejméně vhodných barevných kombinací je primární barva modrá zobrazená na temném pozadí, všeobecně modré znaky nejsou vhodné. Jasnost pozadí by měla být ztlumena natolik, že není možné rozeznat rastr obrazovky. Velikost zobrazeného písma by měla být co největší - studie z roku 1989 ukázaly, že používání menšího typu písma vede ke zvýšení krevního tlaku a vyšší úrovni stresování uživatelů. Není vhodné používat příliš temné pozadí na obrazovce, protože kontrast mezi úrovní jasu obrazovky a dalších pracovních ploch v zorném poli uživatele (zejména např. bílého papíru) může způsobovat potíže při čtení písemných dokumentů, se kterými pracujeme - minimální úroveň jasu pozadí na obrazovce by měla být 300-500 luxů.
 
Celkový charakter osvětlení pracovního místa by měl zamezit odrazu na obrazovce nebo jasných plochách kolem ní, což může vést k oslnění - vhodné je použití antireflexních filtrů. Pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu. Nejvhodnější je nepřímé osvětlení, při kterém dochází k nasvětlení stropu a odrazu světla od něho (není-li výška stropu menší než 2,5m); není-li možné tento způsob osvětlení použít, musí být všechna světla opatřena alespoň členy, které světlo rovnoměrně rozptylují. Nábytek a stěny místnosti mají být z málo odrazivých materiálů zamezujících vzniku odlesků a odrazů, okna je nutno osadit regulovatelnými stínidly (žaluziemi) umožňujícími upravovat množství světla přicházejícího zvenku.
 

Jak monitory negativně ovlivňují zrak

Co se negativních vlivů práce s monitory na zrak týká, existuje překvapivě málo efektů, které by byly dostatečně dobře prokázány. Není to tím, že by tyto efekty neexistovaly nebo nebyly dostatečně silné, ale tím že přirozený rozptyl očních vad je natolik velký, že výsledné statistiky nehovoří dostatečně průkazně. Silně podezřelé jsou zejména: 
 
  • negativní změny schopnosti oka ostřit
  • poškozování optického nervového systému v míře rostoucí s délkou doby práce s monitory
  • chronické změny očních čoček
  • náchylnost ke vzniku zákalů
  • syndrom suchého oka u nositelů kontaktních čoček i bez nich, kdy je důležité hledat úlevu v očních kapkách

Úprava pracoviště

Důležitou a účinnou prevencí je vytvoření takového pracovního prostředí, v kterém se budete cítit co nejlépe a co nejméně budete vystaveni škodlivým vlivům. Nejdříve si upravte židli, pokud možno ze sedu. Lýtko by mělo se stehnem svírat v koleni úhel 90°. Chodidlo by se mělo celé dotýkat podlahy. Pokud jste nižší postavy, můžete použít pro větší pohodlí opěrku pod nohy. Když máte upravenou židli, upravte si výšku pracovní plochy tak, aby zápěstí zůstalo rovné a přímé při práci s myší a klávesnicí. Úhel v lokti mezi předloktím a paží by měl být v rozmezí 70-90°. Pokud je to nezbytné, použijte oporu zápěstí pod klávesnici a myš.
 
Různé názory existují na opěrky předloktí na sedačkách. Při léčbě již existujících potíží mohou výrazně pomoci držet paže ve správné poloze bez zbytečného dodatečného úsilí. Na druhé straně však mohou svým tlakem na loket a předloktí vyvolávat potíže vyvolané sevřením ulnárního nervu, zvláště jsou-li z tvrdého materiálu. Některé prvky používané pro zlepšení ergonomie práce tak mohou působit i negativně.
 
Pro minimalizaci odlesků umístěte obrazovku monitoru kolmo ke zdrojům světla a oknům. Neumísťujte monitor před okno nebo rovnoběžně se zdroji světla. Naklonění obrazovky mírně vpřed pomůže snížit odlesky. Pro subjektivní snížení efektu odlesku také pomůže snížení jasu a zvýšení kontrastu.
 
Upravte si výšku monitoru tak, aby linie pohledu při správném posedu byla blízká úrovni horní hrany obrazovky. Musíte být schopni přehlédnout obsah celé obrazovky bez naklánění hlavy dopředu a dozadu 60-ti stupňovým zorným úhlem normální linie pohledu. U menších monitorů to může znamenat použití podstavce. U větších monitorů bude možná nutné zvětšit vzdálenost obrazovky. Tyto kroky musí být provedeny pokaždé, když na pracoviště přijde nový uživatel, jako když si sedáte do auta a upravujete posazení sedadla a náklon zpětných zrcátek.
 

S úctou k Vašim očím,

Simona Bramborová

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
 • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
 • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
 • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
 • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
 • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
 • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong> náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání