Laserové operace očí metodou Lasek 3/5
6. 2. 2018

LASEK (Laser assisted subepithelial keratectomy)

Tato metoda je jednou z několika metod refrakční chirurgie - změna dioptrií optického systému oka. 
Přestože je LASIK nejpopulárnější metodou laserové refrakční chirurgie, jsou pacienti, pro které není tato metoda vhodná. Jednou z alternativ může být právě LASEK.

Princip

Stejně jako většina ostatních operací, i LASEK funguje na bázi změny tvaru rohovky excimerovým laserem. Tomu však předchází vytvoření epitelové lamely oddělením epitelu pomocí alkoholu. Při odloučení epitelu alkoholem může přežít až 50 % epitelových buněk. LASEK je v podstatě kombinací metod PRK a LASIK, která by teoreticky měla předcházet dvěma největším komplikacím těchto metod, kterými jsou haze u PRK a komplikace spojené s flapem u metody LASIK.

Výběr pacientů

Metoda LASEK je, stejně jako PRK a Epi-LASIK, vhodná pro korekci nízké až střední myopie (do -6,0 D), nízké hypermetropie (do +3,0 D) a nízkého až středního astigmatismu (do 6,0 D). LASEK může být zajímavý pro pacienty s tenčími rohovkami, kteří tak nebyli vhodnými kandidáty pro metodu LASIK. Dále může být také vhodným řešením některých povrchových onemocnění rohovky, jakými jsou například eroze, které se touto procedurou mohou vyléčit.

Postup

Předoperační péče je shodná s předchozí metodou PRK. Po nasazení rozvěrače víček označí operatér rohovku překrývajícími se kroužky, dle kterých určí na konci procedury správnou polohu lamely. Dále na povrch rohovky přiloží tzv. marker o průměru 7 nebo 9 mm, do kterého aplikuje 18-20 % alkohol na dobu 25-30 s. Alkohol způsobí odloučení epitelové vrstvy od Bowmanovy membrány. Na druhé straně od plánovaného můstku započne chirurg nůžkami ostré oddělení epitelu, který poté tupým nástrojem shrne na stranu. Vznikne tedy tzv. epitelový flap, podobný jako u metody LASIK, s tím rozdílem, že je tenčí a je tvořen pouze epitelem. Rozdíl mezi touto metodou a PRK je ten, že u PRK je epitel odstraněn úplně. Následuje laserová fotoablace, shodná s metodou PRK. Po dokončení fotoablace chirurg rohovku očistí a epitelový flap se vrátí na původní místo dle značek. Pooperační péče a medikace je stejná jako u PRK, po skončení procedury je oko překryto měkkou kontaktní čočkou, kterou si pacient ponechá 3-4 dny. Funkční vidění se obvykle dostavuje v rozmezí dní až jednoho týdne.

LASEK refrakční operace

Výhody a nevýhody metody LASEK

Stejně jako u PRK, metoda LASEK předchází všem možným komplikacím spojeným s klasickými rohovkovými flapy. Oproti PRK je u metody LASEK kratší doba rehabilitace vidění, menší pooperační bolestivost a menší pravděpodobnost vzniku haze. Výhodou oproti metodě LASIK je také „odlaserování“ menšího množství rohovkové tkáně, jejíž integrita je tak narušena jen minimálně. Za zmínku stojí také lehce menší riziko rozvinutí syndromu suchého oka. Hlavní nevýhodou je nepředvídatelná pooperační bolestivost a hojení epitelu. Refrakční stabilita bývá ustálena, stejně jako u PRK, během tří týdnů až několika měsíců.

S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.

 

Zdroj obrázku: https://www.lasik-eyes.co.uk/lasek-laser-eye-surgery/

Hanel Optik
Masarykovo nám. 59, Chrudim
info linka: 608 554 171
e-mail: info@kontaktnicocka.cz
Kontaktní Čočka pro vaše očka.
Specialista nejen na vaše čočky.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.