INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost HANEL Optik s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 59, 537 01 Chrudim, IČO 17231213 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování HANEL Optik, Masarykovo náměstí 59, 537 01 Chrudim, adresa elektronické pošty info@kontaktnicocka.cz, telefon +420 608 554 171
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • E-shop není určen pro děti mladší 16 let. A správce tedy úmyslně nezpracovává osobní údaje dětí mladších 16 let.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Rozsah zpracování osobních údajů. 

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • IP adresa.

Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo minimálně pět let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Další příjemci osobních údajů

 • Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:
 1. marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce
 2. poskytovatelům doručovacích služeb 
 3. zbožový srovnávač Heuréka (pouze v případě uskutečněné objednávky) za účelem zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem
 4. analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemnou žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na info@kontaknicocka.cz nebo písemně prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu uvedenou výše. Na Vaši žádost, která se bude týkat uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého
marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

V Chrudimi dne 1. 9. 2022 HANEL Optik s.r.o.

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong> náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání