27. 2. 2020

Onemocnění štítné žlázy

Endokrinní orbitopatie (EO)

Endokrinní orbitopatie je forma Gravesovy-Basedowovy choroby, což je autoimunitní onemocnění, vytvářející protilátky vůči buňkám štítné žlázy, okohybným svalům a pojivu orbitálního tuku. Endokrinní orbitopatie se může objevit u Gravesovy-Basedowy choroby v kterékoliv fázi postižení štítné žlázy. Autoprotilátky vázající se na štítnou žlázu vyvolávají růst strumy a dále hyposekreci nebo hypersekreci tyreoidálních hormonů.

Hlavní příznaky u endokrinní orbitopatie jsou víčkové projevy a exoftalmus (vyklenutí očního bulbu). Diagnózou je nutné vyloučit případně vážnější choroby, jimiž mohou být nádory, zánětlivý pseudotumor nebo orbitocelulitida.

Častokrát právě víčkové projevy (exoftalmus) bývají prvotními indikátory před celkovými projevy chorob (únava, pokles váhy, třes, nesnášenlivost chladu, nervozita).  

Vyšetřovací metody, které Vás mohou potkat

Nejprve vyšetřujeme víčka, kdy hodnotíme jejich polohu a šíři oční štěrbiny. Pohmatem zjišťujeme citlivost a tuhost víček. Přístroj na vyšetření vyklenutí očního bulbu se jmenuje exoftalmometr. Dále je potřeba podstoupit rentgenové vyšetření, CT případně magnetickou rezonanci a ultrazvukové vyšetření okohybných svalů.  

Terapie

Toto onemocnění patří do rukou endokrinologa. Z pohledu očního je prognóza terapie endokrinní orbitopatie příznivá. Léčba probíhá pomocí aplikace kapek přes den, na noc se aplikují masti, podávají se kortikosteroidy u diplopie (dvojitého vidění) a po úplném nebo částečném odstranění štítné žlázy.  

Biomikroskopické vyšetření očí
Vyšetření očního pozadí

Diabetes mellitus (DM, cukrovka)

Diabetes mellitus je jedno z nejčastějších onemocnění v dnešní době s velice závažným dopadem možnosti oslepnutí v populaci. Především diabetický makulární edém a diabetická retinopatie (obě jsou onemocnění sítnice), která mohou vést ke krvácení do sklivce (hemoftalmu) nebo až k odchlípení sítnice a následné ztrátě zraku.

K negativním faktorům ovlivňujícím vznik diabetu patří vyšší věk, špatná životospráva, celková hypertenze, obezita, kouření, alkohol, hyperglykémie, hormonální změny během puberty, těhotenství, věk a v neposlední řadě i genetické predispozice.

Mezi oční nálezy řadíme diabetickou retinopatii. Jedná se o chronickou sítnicovou mikroangiopatii (změny v cévním zásobení krví). V závažných důsledcích patří k hlavním a nejčastějším příčinám slepoty. V důsledku hypoxie se vyplavuje cévní endotelový růstový faktor (VEGF), který způsobuje vznik neovaskularizace (novotvořené cévy, které ale nejsou tak kvalitní). Novotvořené cévy mohou praskat a díky tomu dochází ke krvácení do sklivce.  

Diabetici mají následující komplikace:

Změny refrakce (dioptrií): Díky změnám (zvýšení/snížení) hladin glukózy v komorové vodě dochází ke změnám refrakce, často i několikrát během dne, což může vést až k nutnosti střídání brýlí.

Na rohovce můžeme pozorovat sníženou citlivost rohovky a delší dobu hojení při drobných erozích epitelu.

Zornice mívají zpomalené reakce na světlo, což komplikuje oční vyšetření, kdy je nutné oči tzv. rozkapat.

Jaká vyšetření nejspíše podstoupíte?

1) Biomikroskopické vyšetření  

Biomikroskopickým vyšetřením sledujeme novotvořené cévy na duhovce. Za pomoci gonioskopické čočky lze vidět komorový úhel. Hrubyho či Volkova čočka se používá pro sledování změn na očním pozadí (neovaskularizace, ztluštění sítnice, stav sklivce atd.).  

2) Oftalmoskopie  

Oftalmoskopie patří k objektivním vyšetřovacím metodám očního pozadí. Princip je založen na vyvolání červeného reflexu.

Oftalmoskopii používají nejen oftalmologové, ale například i neurologové.

3) Fotografie očního pozadí a telemedicína  

Toto bez mydriatického vyšetření (rozkapaní) je praktické k celkovému hodnocení, k odhalení prvotních komplikací i u celkového diabetu (krevní tlak, glykémie, lipidémie). Velmi dobře se porovnávají změny v čase.  

4) Fluorescenční angiografie  

Princip fluorescenční angiografie je založen na intravenózním podání NaCl fluoresceinu. Pro pacienty, kteří mají alergii na fluorescein, je tato metoda kontraindikovaná. Jedná se o fotografickou metodu, proto je nezbytné pro vyšetření, aby byla čirá optická média, tedy rohovka, čočka a sklivec. Díky přímé viditelnosti cév v sítnice se pomocí fluorescenční angiografii pozorují cévní zásobení cévnatky, sítnice, zrakového nervu. Dále makulární ischemie, diabetický makulární edém a prvotní změny (mikroaneuryzmata, kapilární hypoxie). Může upozornit i na drobná místa ztluštění sítnice, zvýšenou permeabilitu kapilár.

5)  Ultrasonografie  

Pomocná vyšetřovací metoda má své využití v situacích, kdy optická média jsou zkalená. Například u katarakty (šedého zákalu) nebo při hemoftalmu (krvácení do sklivce).

6) Optická koherentní tomografie (OCT)  

Optická koherentní tomografie svou vysokou rozlišovací schopností zobrazuje sítnici. Tato bezkontaktní neinvazivní metoda umožňuje sledovat tloušťku sítnice v makule. Vhodné je pro detekování případného edému. 

Nakapání kapek

Pokud cukrovkou trpíte, tak vás čekají následné oční kontroly a jak často?

Pokud u Vás není výskyt diabetické retinopatie (DR), doporučuje se návštěva u oftalmologa jednou ročně.

U diabetiků s výskytem DR se provádí oftalmologické vyšetření pravidelně po 3 až 6 měsících a ovlivněné je hlavně stádiem DR.

Diabetické děti by měli podstupovat kontroly u očního lékaře nejpozději od 10. roku věku.


S úctou k Vašim očím,

Simona Bramborová

 

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání