16. 1. 2020

Onemocnění oběhového systému

Onemocnění oběhového systému patří s nádorovými a s kardiovaskulárními onemocněními k nejčastějším důvodům úmrtí v populaci.

Nejběžnější cévní chorobou je zvýšený krevní tlak, který je definovaný jako opakovaná hypertenze nad hodnoty 140/90. Pokud trpíte hypertenzí, můžete subjektivně pociťovat bolesti hlavy, rozostřené vidění, přechodnou ztrátu vidění (amaurosis fugax), která je v počátcích občasná. V průběhu onemocnění se objevuje přechodná ztráta vidění stále častěji. Špatné vidění bývá způsobeno obrnou okohybných svalů. U pokročilých cévních onemocnění lze pozorovat hemoragie (krvácení), mikroaneuryzmata (rozšíření drobných cév) a neovaskularizace (nově vytvořené cévy).

 

Arterioskleróza (ateroskleróza)

Arterioskleróza se vyznačuje zesílením cévních stěn, které vede ke změnám v průtoku krve a tedy zásobení orgánů kyslíkem.

Faktickou příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek, v první řadě cholesterolu, čímž dochází k přeměně cévní stěny a vzniku tzv. aterosklerotických plátů. Dále dochází k usazování polysacharidů a vápníku. V důsledku ukládaní těchto látek dochází k zúžení stěny tepny, snížení její pružnosti a může se omezit tok krve. Orgány nejsou zásobeny dostatečně kyslíkem a dochází k jejich poškození.

Ateroskleróza vede k řadě onemocnění, např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda.

Díky jednoduché viditelnosti kvality cév v oku je možná včasná detekce takovéhoto onemocnění.

Kontaktní čočka

Prevencí je žít zdravý životní styl, omezte vysokoenergetická (tučná a sladká jídla), zvyšte množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používejte rostlinné, zvláště za studena lisované oleje, sportujte a nekuřte.

 

Hypertenze

Kontaktní čočka

Krevní tlak se vyjadřuje ve dvou hodnotách. Jako optimální se uvádí tlak 120 na 80 mm rtuťového sloupce. První hodnota odpovídá systolickému tlaku (tlak, který odpovídá fázi srdečního stahu), což je nejvyšší tlak jaký je srdce schopno při svém stahu vytvořit. Druhý tlak odpovídá diastolickému tlaku, což je nejnižší tlak v srdci a odpovídá době plnění srdce krví. Krevní tlak se ovšem mění v závislosti na věku, což je způsobenu pružností arteriální stěny. Starší jedinci mají zhoršenou elasticitu cévní stěny a ta proto hůře vstřebává sílu tlakové vlny krve, která na ni působí při systole, což se projeví zvýšením systolického tlaku krve. Hodnoty tlaku 140/90 mmHg jsou i tak považovány za hraniční.

Hypertenze probíhá většinou bez příznaků nebo způsobuje při masivním vzestupu tlaku často nespecifické potíže jako bolesti hlavy, závratě, epistaxi (krvácení z nosu) nebo únavu. Při masivně zvýšeném tlaku můžeme pozorovat námahovou dušnost, anginu pectoris, nevolnost, poruchy vidění. Pokud není hypertenze stanovena kontrolním měřením, projeví se často až při vzniku pozdních příznaků (komplikací).

Dlouhodobě nekompenzovaná hypertenze se na oku projeví krvácením a ukládáním lipidů. V těžších případech dochází ke snížení krevního zásobení sítnice nebo k odumírání zrakového nervu.

Pokud se léčí hypertenze a arterioskleróza, jsou změny na sítnici a zrakovém nervu vratné.   

 
Vysoký krevní tlak a vysoký "cholesterol" jsou v dnešním zrychleném a přetechnizovaném světě nejčastější příčinou velmi vážných defektů v našem těle. Ucpávání cév (embolie, infarkt, mozkové příhody...) mají vliv na kvalitu našeho života. Je-li indikována některá z oběhových chorob, pak je třeba pravidelně, každý rok kontrolovat oční pozadí, které prozradí stav našich cév v očích a tedy i v celém těle. Nikdy bychom tento stav neměli podceňovat.
 
 
 

S úctou k Vašim očím,

Simona Bramborová

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání