14. 3. 2017

Glaukom (zelený zákal) a výživa

Zelený zákal neboli glaukom je onemocnění oka, které je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. Je to velmi zjednodušeně řečeno zvýšený nitrooční tlak, který může způsobit např. krvácení do sítnice a tedy slepotu.

Pokud jde o vliv výživy na glaukom, tak zde ještě konkrétní údaje chybí. Neexistuje žádná dietní léčba glaukomu, ale výživa, která snižuje riziko arteriosklerózy také nejspíš snižuje pravděpodobnost nárůstu nitroočního tlaku. Jelikož se za ústřední příčinu glaukomového poškození považují volné kyslíkové radikály, měl by být přísun látek bohatých na vitamin C, vitamin E a selen prospěšný.

Základem je opět pestrá strava, což není nic nového, ale podíváme se na naše neduhy, které jistě ovlivňuji celý náš organismus, tedy i oko, ale mají vliv přímo na glaukom?

Káva a čaj - během hodiny po požití těchto nápojů může dojít k mírnému zvýšení nitroočního tlaku. Tento vliv je ovšem malý, takže ani pacient s glaukomem si nemusí čaj ani kávu odepírat. Glaukomatik by si měl ale rozložit příjem jakýchkoli tekutin během celého dne, protože u pacientů s glaukomem, kteří vypili velké množství tekutiny během krátké doby (řádově litr za několik minut), došlo ke krátkodobému nárůstu nitroočního tlaku.

Alkohol – malé množství alkoholu má příznivý vliv na srdce a krevní oběh, glaukomatici při pití malého množství alkoholu denně neměli žádný negativní účinek pro oči. V případě akutního záchvatu glaukomu může velké množství silného alkoholu snížit na několik hodin nitrooční tlak. Ovšem, pokud má pacient možnost využít jiného prostředku ke snížení nitoočního tlaku, podávání velkého množství alkoholu se nedoporučuje.

Kouření – u starších kuřáků je v porovnání s nekuřáky vyšší riziko vzniku zvýšeného nitroočního tlaku, ale neexistuje žádný důkaz, že by kouření bylo nezávislým (tj. nesouvisejícím s nitoočním tlakem) rizikovým faktorem glaukomového poškození.

 Katarakta (šedý zákal) a výživa

Buňky v jádře čočky zůstávají od narození až do smrti jedince. Proto se v čočce nacházejí nejstarší buňky a proteiny v těle. Tyto proteiny jsou udržovány v takovém stavu, aby mohly být funkční po celý život. Bílkoviny čočky mohou být snadno poškozeny např. oxidoredukčními buněčnými změnami, buněčnou osmolaritou, vzestupem některých metabolitů a fyzikálními vlivy, jako je např. UV záření. V čočce se nacházejí dva typy buněk, epitelové, které jsou metabolicky velmi aktivní, slouží k produkci proteinů a zajišťují vodní a iontovou rovnováhu. Postupně se diferencují na druhý typ, na buňky fibrilární. Fibrilární buňky mají vysoký obsah proteinů a uvnitř čočky vytvářejí prostředí zajišťující její optické vlastnosti.

Z těchto důvodů je velmi důležité předcházet zákalům oční čočky pomocí prevence.
Do podvědomí populace by se měla dostat hrozba v podobě nebezpečných volných kyslíkových radikálů, ale i informace o boji proti nim – pomocí antioxidantů. A spolu s nimi i znalost potravin, které tyto antioxidační látky obsahují. Dostatečným příjmem vitaminu A, vitaminu skupiny B, selenu, betakarotenu, luteinu  a zeaxantinu může dojít k náhradě antioxidantů v čočce, kterých s věkem fyziologicky ubývá. Tím se dá oddálit nebo zcela zamezit proces oxidačního poškození čočky.

Se stoupajícím věkem, větší úbytek je však u lidí obézních a kuřáků, dochází k poklesu obsahu kyseliny askorbové, což může vést k degeneraci čočkových vláken a vzniku katarakty. Při poruchách výživy, kdy jedinec nemá dostatečný příjem riboflavinu, vitaminu C, vitaminu E a karotenu, stoupá riziko vzniku nukleární a kortikální katarakty.

Působením UV záření na čočku vzniká peroxid vodíku a superoxid, který způsobí oxidaci glutathionu. Jeho nižší obsah v čočce spolu s jinými faktory vede také ke vzniku zákalů. Prevencí těchto změn je používání ochranných slunečních brýlí a užívání látek luteinu a zeaxantinu.

Katarakta je v celosvětovém měřítku nejčastějším důvodem zhoršeného vidění.

Počet postižených se liší regionálně, s věkem stoupá a obecně se onemocnění častěji vyskytuje u žen. S největšími problémy s kataraktou se setkáme v rozvojových zemích, kde z důvodu nedostatku finančních prostředků a počtu lékařů končí mnoho neléčených katarakt slepotou. Problém začala řešit i světová zdravotnická organizace, která společně s nevládní organizací vytvořila plán světové prevence slepoty s názvem Vize 2020 – Právo vidět. Za cíl si dali, že do roku 2020 odstraní slepotu díky její prevenci. Program je zaměřen především na země Afriky, kde je výskyt katarakty a ostatních očních onemocnění vedoucích ke ztrátě zraku nejvyšší na světě, ale naopak počet operací nejnižší. Co se spojení s výživou týče, hlavním programem prevence těchto onemocnění je zajistit dostatečný a pravidelný příjem vitaminu A, který je v afrických zemích nedostatečný.

Šterbinová lampa - vyšetření optometristou
Šterbinová lampa - vyšetření optometristou
Katarakta - foto HANEL Optik Chrudim
Katarakta - foto HANEL Optik Chrudim

Diabetická retinopatie a výživa

Toto onemocnění vzniká jako komplikace diabetu (cukrovky). Důsledkem této choroby jsou různé oční změny (př. vznik katarakty, onemocnění zrakového nervu) a následně postižení zrakových funkcí.

Při diabetické retinopatii dochází ke změnám na sítnici. Nejdřív jsou postiženy atrterioly, u kterých může dojít k jejich úplnému uzavření. Důsledkem toho je vznik oblastí na sítnici se špatným krevním zásobením. 
Cévy zde ztrácejí svou pevnost a pružnost, což vede k úniku tekutiny a tvorbě tukových usazenin. Většinou jsou prvním projevem diabetické retinopatie mikroaneuryzmata, což jsou místa kapilárních výdutí. Tyto kapilární výdutě nejsou vždy na první pohled viditelné. Nacházejí se v různých vrstvách a k jejich detekci se využívá speciálního vyšetření - fluorescenční angiografie. Dále se objevuje krvácení, které může být v jakékoli vrstvě sítnice. A dalším projevem počáteční fáze retinopatie jsou tvrdá ložiska, což jsou depozita bílkovin a lipidů, která najdeme v sítnici a v oblasti makuly ve vrstvě nervových vláken. Mají žlutavou barvu. Projevem pokročilé ischemie (nedostatečného krevního zásobení) sítnice jsou vatovitá ložiska. Na sítnici vypadají jako chomáčky vaty. Z důvodu nedostatku kyslíku na sítnici vznikají novotvořené cévy neboli neovaskularizace. Takto vzniklé cévy jsou bez správné stavby a defektní, praskají a jsou dalším zdrojem krvácení. V důsledku tento stav může vést až k hemoftalmu, čili krvácení do sklivce. Později se ke stavbě neovaskularizací přidává vazivo, čímž vzniká i větší riziko odchlípení sítnice a může to vést až k výpadku části zorného pole. V Evropě se jako příčina praktické slepoty nachází na třetím místě.

Pro léčbu diabetické retinopatie je důležité odstranit následky nedostatečné sekrece inzulínu. Důležité je pro mnohé pacienty s diabetem redukovat hmotnost. Proto jsou individuálně sestavovány dietní plány. Diety se liší podle typu diabetu, stupně obezity, výskytu abnormalit metabolismů lipidů, diabetických komplikací a současně probíhající lěčby. Hlavním cílem diety je regulace hodnoty glykémie na normální hladinu. Ta se pohybuje v rozmezí 4,0-5,5 mmol/l. Pokud se hodnota pohybuje nad 8 mmol/l, dochází k hyperglykémii, naopak stav, kdy je hodnota glykémie pod 4 mmol/l, je nazýván hypoglykémie. Dále je regulováno množství tuků a cholesterolu v krvi. Dieta musí být pestrá s dostatečným množstvím bílkovin, minerálů a vitaminů, ale také sacharidů a tuků.

Tuky – jsou zdrojem energie a měly by být především rostlinného původu. Pomáhají tělu získávat vitaminy A, D, E, a K, které jsou v tucích rozpustné. Měl by se omezit příjem cholesterolu, protože způsobuje zvýšený výskyt tvrdých ložisek na sítnici.

Sacharidy – v jídelníčku diabetiků by se měly vyskytovat komplexní sacharidy, které jsou v těle spalovány postupně. Jsou obsaženy v ovoci, zelenině, luštěninách a celozrných potravinách.

Vláknina – podle studie doktora Jamese W. Andersona z Nadace pro výživu zlepšuje hladinu krevního cukru. Podílí se také na redukci obsahu celkového cholesterolu. Vyskytuje se v grahamu či fazolích.

Bílkoviny – slouží k udržení dusíkové rovnováhy a podpoře růstu.

S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová , DiS.

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání