23. 1. 2018
PRK = Fotorefrakční keratektomie, Photorefractive keratectomy
 
     
Tato metoda je jednou z několika metod  refrakční chirurgie  - změna dioptrií optického systému oka. 
 

Princip  

Fotorefrakční keratektomie je metoda, při které je záření excimerového laseru o určité vlnové délce aplikováno po předchozím odstranění epitelu rohovky na znecitlivěném oku.

Výběr pacientů

Metodou  PRK  je doporučeno operovat nízkou  až  střední  krátkozrakost  (do -6,0  D),  nízkou dalekozrakost (do +3,0 D) a nízký až střední astigmatismus (<6,0 D). PRK, stejně jako ostatní povrchové metody, je vhodná pro pacienty s tenčími rohovkami, ale také pro ty, kteří se věnují  kontaktním  sportům  (např. box), při nichž by mohly vznikat problémy s uvolněním řezu u jiných typů operací.  

Předoperační péče

Před operací jsou pacientovi nakapána anestetika pro znecitlivění a antibiotika kvůli hojení. Anestetika jsou podávána celkem pětkrát. Při pacientově nervozitě lze podat i malé množství sedativ. Po uvedení pacienta na operační sál a jeho uložení pod mikroskop je neoperované oko zakryto z toho důvodu, aby oko operované sledovalo centrující značku a nepohybovalo se, a na které je následně umístěn rozvěrač víček. V tuto chvíli chirurg obyčejně přidává do oka anestetikum, přičemž pacienta poučuje o průběhu operace, se zvláštním důrazem na bezpodmínečnou fixaci barevné značky.

Abraze epitelu

Odstranění epitelu může být mechanické, chemické, nebo laserové.

K mechanické abrazi může chirurg využít ostrých nebo tupých nástrojů. Nejčastějším nástrojem je tzv. hokejka, kterou se epitel seškrabuje od centra optické zóny. Zde se musí operatér vyvarovat poranění cév.

Při chemické abrazi přitiskne chirurg pacientovi na operované oko tzv. marker, do kterého aplikuje 18-20 % etylalkohol, nechá se působit 20-30 sekund, což vede k dehydrataci a usnadnění odloučení epitelu. Je velmi důležité alkohol před odnětím markeru nejdříve odsát a poté prostor vypláchnout.  Poté je epitel odstraněn.

Třetí možností je odstranění epitelu pomocí excimerového laseru. Po laserové abrazi epitelu je stejným laserem provedena  fotoablace. Výhodou je zrychlení celého zákroku a absence dotyku oka jakýmikoliv nástroji.

Odstranění epitelu by mělo trvat maximálně dvě minuty, ideálně však méně než jednu minutu.

Laserová fotoablace

Postup laserové fotoablace je stejný u všech metod využívajících excimerový laser (PRK, LASEK, Epi-LASIK, LASIK). K centraci osy fotoablace je nutná spolupráce pacienta, který fixuje barevný paprsek, což zajistí, že optická osa pacienta je spojena s osou laserového paprsku.  Moderní přístroje mají již tzv. eye tracker, který dovede sledovat oční pohyby pacientova oka a reagovat na ně vychýlením laserového paprsku. Operatér může nastavení zaměření oka ještě korigovat.

PRK obrázek

Pooperační péče

Ihned po zákroku operatér aplikuje širokospektrální antibiotikum a další potřebné léky pro dobré zhojení. Poté nasadí měkkou kontaktní čočku, která má ochrannou funkci a v kombinaci s léky působí proti nepříjemné bolesti, kterou pacienti při hojení většinou pociťují. Z tohoto důvodu si po operaci pacienti aplikují také analgetika a někdy také sedativa.

První pooperační dny se vyznačují výraznou fotofobií (citlivost na světlo), epiforou (slzením), pocitem cizího tělíska v oku, zčervenáním spojivek a někdy i otokem víček. V prvním dni si pacient aplikuje antibiotika a léky každou hodinu, od druhého dne již jen každé 2-3 hodiny. Po prvním dni je za normálních okolností zhojeno asi 30 % povrchu rohovky, další den již 60% a třetí den je obnova povrchu rohovky většinou již dokončena. Kontaktní čočku vysazujeme po 3-4 dnech nošení, stejně tak i léky. Vysadit můžeme také antibiotika, která nahradíme kortikoidem. Doporučená doba užívání tohoto přípravku po PRK je 4 měsíce, někdy i déle.

Výhody a nevýhody metody PRK

Nejčastější metodou pro chirurgickou korekci zraku je metoda LASIK. Za určitých okolností však může být vhodnější metoda PRK. Hlavní předností této procedury je absence tvorby flapu, díky čemuž následná fotoablace zasahuje do menší hloubky. Proto je PRK vhodná pro pacienty s tenčími rohovkami, nebo pro ty, kdo již v minulosti podstoupili metodu LASIK. Hlavními nevýhodami metody PRK oproti metodě LASIK je pomalejší rekonvalescence rohovky, která trvá průměrně 3-5 dní, bolestivost a diskomfort během této doby a také pomalejší stabilizace ostrého vidění, které může trvat 3 týdny až několik měsíců.  Funkční vidění bývá navráceno během 3-7 dní. Nevýhodou je také vyšší riziko infekce, zánětu a pooperačních zbytkových refrakčních vad.

 

Zdroj obrázku: www.lasiksurgeons.com

 

S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání