3. 10. 2017

Co je to noční myopie?

Hovoříme o dočasně vzniklém refrakčním stavu (vadě), který nastává za zhoršených světelných podmínek, tedy za šera a v noci a přeneseně též v málo osvětlených místnostech. Oči se v tuto chvíli stávají jakoby krátkozraké a zejména v dopravě vás tento fenomén může nepříjemně překvapit. Zhoršené vidění tmavých předmětů na tmavém pozadí (chodec nebo cyklista na silnici), špatně se odhaduje vzdálenost (zvýšené vnímání oslnění ostatními auty), pomalejší reakce (déle nám trvá rozpoznání situace), bloudění (zhoršená čitelnost cedulí), zpomalená jízda až nervozita a strach.
Na jejím vzniku se podílí několik faktorů, zejména rozšiřování a zužování zornice, otvorová vada, barevná vada a ohyb světla.

Jak noční myopie vzniká?

Nejjednodušším objasněním noční myopie by mohl být názor, že se jedná o nedokorigovanou či úmyslně podkorigovanou krátkozrakost. Logicky můžeme také odvodit, že podobný stav by též mohla navodit překorigovaná dalekozrakost.

Tohoto stavu si nevšimnete v denním světle, kdy je zornice zúžená a snaží se tak redukovat rozostření na sítnici. Projeví se právě až v noci, kdy menší osvětlení způsobí roztažení zornice a oko se tak stane krátkozraké. To ovšem nevysvětluje, proč zhoršení kvality vidění při snížení osvětlení pociťují také lidé bez refrakční vady.

Poněkud důkladnějším vysvětlením byla teorie počítající s přítomností otvorové vady v oku. Její míru ovlivňuje právě šíře zornice, která se ve tmě roztahuje, a dává tak sférické vadě prostor k působení.

Další vada zobrazení, která může mít vliv na vznik noční myopie, je vada barevná. Víme totiž, že světlo se na optickém rozhraní, rozumějte v oku, chová tak, že se světlo rozkládá na jednotlivé barevné složky. V této souvislosti může dojít k myopizaci oka.

V určitých případech může mít zhoršené vidění za tmy na svědomí i difrakce, neboli ohyb světla, který způsobí rušivé a oslňující halo efekty - duhové kruhy např. kolem světel protijedoucích automobilů.

Příznaky noční myopie

Pokud trpíte noční myopií, budete popisovat zhoršenou kvalitu vidění za tmy, obvykle za volantem, kde tento jev silně vnímáte. Také budete udávat oslnění při jízdě autem, únavu očí či rozostření nebo rozmazání obrazu. V běžném životě nám tento jev obvykle příliš nevadí, rizikové jsou ale skupiny osob, které často řídí ráno, navečer a v noci, profesionální řidiči, strojvůdci a piloti letadel.
Pozor! Pokud mhouříte oči ve dne, pak zcela jistě v noci pocítíte zhoršené vidění, které ji mhouřením nezkompenzujete. Tedy chybí-li vám třeba jen malé dioptrie (např. 0,25 - 0,5 D), pak v noci se k této hodnotě "přičte" noční myopie (0,25 D) pak je diskomfort ve vidění při snížené viditelnosti opravdu vážný.

Jak vám můžeme pomoci?

V prvé řadě je důležité zjistit, zda máte odpovídající dioptrie ve svých brýlích nebo kontaktních čočkách. Dioptrie musí odpovídat maximu pohodlného vidění. Pokud máte odpovídající korekci, tak vám fenomén noční myopie nemusí nutně působit velké obtíže. Dále pak lze, zejména řidičům z povolání, vyrobit speciální dioptrické brýle. Ty kombinují jednak odpovídající dioptrickou korekci a dále pak brýlové čočky se speciálně tónovanými (zabarvenými) filtry a nejlépe s antireflexní úpravou. Využití pro řidiče není pouze za tmy a šera, své uplatnění naleznou i v mlze, kdy zvýší kontrast pozorovaných předmětů (díky tomu ji lze využít s úspěchem též při sportu). S velkým úspěchem takovéto brýle vyrábíme na míru našim zákazníkům v optice.

Zcela samostatnou kapitolou se stávají kontaktní čočky. Vycházíme opět ze správné hodnoty dioptrií. Studie ukazují, že zejména kontaktní čočky s asférickými plochami mohou zlepšovat kvalitu vidění v horších světelných podmínkách. Na trh se dostávají i zabarvené kontaktní čočky, nicméně jejich estetické vyznění prozatím blokuje jejich rozšíření.

S úctou k vašim očím 

Mgr. Simona Bramborová DiS.

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání