25. 7. 2017

Jak správně pečovat o vaše kontaktní čočky

...aby byly čisté a pohodlné po celou dobu jejich životnosti a vy si je mohli přes den co nejvíce užít…
 

Čištění kontaktních čoček

Během nošení kontaktních čoček přichází jejich povrch do styku s produkty slzného filmu, jako jsou proteiny, lipidy a hlen. Proto by se měly čočky čistit po každém jejich použití.
 
Důležitým krokem je mechanické čištění
 
Je třeba ho provést pokaždé, když kontaktní čočky vyndáme z očí. Kápneme na čočku 2–3 kapky sterilního víceúčelového roztokujemně ji v dlani promneme bříškem ukazováčku. Tím odstraníme většinu hrubých nečistot:
 
 • prach
 • make-up
 • více jak 80 % bakterií
 • a taktéž akantamébu
Poté čočku ještě opláchneme víceúčelovým roztokem a uložíme do pouzdra s čistým roztokem. A i když v současnosti existují roztoky bez nutnosti mnutí, mechanické čištění tvoří stále nejúčinnější metodu odstranění nežádoucích nečistot či škodlivých agens.
 

Kompliance nositele kontaktních čoček

Pojmem kompliance rozumíme korektní chování nositelů kontaktních čoček. Velmi často dochází k úmyslnému i neúmyslnému nedodržování hygienických požadavků při nošení a manipulaci s kontaktními čočkami. Tomuto říkáme nedostatečná, nesprávná kompliance a v dnešní době představuje velmi rozšířený problém.
 

Co znamená dobrá kompliance

článek-pouzdro
Proces, který zahrnuje:
 
 • umytí rukou před tím, než se klient dotkne kontaktních čoček
 • užívání doporučených systémů péče
 • dodržování doby nošení
 • nepoužívání roztoků a pouzder, která jsou následně napadena mikroby
 
Lékařské studie ukazují, že 30-60 % pacientů se nechová správně.
 
Ve Velké Británii nedodržuje péči o čočky a neřídí se termíny jejich výměny dokonce 40-91% nositelů kontaktních čoček, v Německu asi 42%. Ve Velké Británii má asi 20% nositelů pocit, že pokud doposud neměli žádné obtíže, rizika spojená s nošením čoček nejsou velká. Více než 75% uživatelů jednodenních kontaktních čoček však přiznává, že režim dodržuje.
 
Na komplianci má bezesporu vliv sám oční specialista. Je velmi důležité, aby kontaktolog upozornil klienta na možná rizika, vše mu jasně vysvětlil a přesvědčil se, že klient vše pochopil. V první řadě je nutné vyvolat zájem o spolupráci nositele se svým odborníkem. Většina klientů je přesvědčena, že se jich následky nedostatečné kompliance netýkají. Čím dříve pochopí, že kompliance přináší svá pozitiva (kvalita vidění, zdravé oči), tím lépe.
 

Hlavním důvodem nedodržování správné péče o kontaktní čočky je snaha nositelů ušetřit náklady

To se týká zejména pouzdra, které nevyměňují, a opakovaně užívají roztoky. Jak již bylo sděleno, klient musí být informován o správné péči o čočky, pouzdro, ale i o ruce. Dlouhé ostré nehty nemusí poškodit pouze čočku, ale i víčka, spojivku nebo rohovku během nasazování čoček. Znečištěné prsty jsou původcem vzniku infekce. Revmatická onemocnění kloubů mohou znemožnit spolehlivou aplikaci čoček. Obtíže mohou nastat i po objevení alergických změn na kůži rukou.
 
Samozřejmostí po aplikaci čoček jsou následné pravidelné kontroly, na kterých se ujišťujeme, že vybrané čočky správně sedí na oku, že je o čočky správně pečováno a že nastavený režim nošení vyhovuje jak z hlediska klientových požadavků, tak i z hlediska zdraví očí. Na místě je zdůraznit, že je významný dobrý nácvik manipulace s čočkami a je vhodné i ukázat správný postup čištění a ošetřování čoček a pouzdra.
 

Kontrola pouzdra na čočky

Pouzdro by mělo být kontrolováno při každé další návštěvě klienta u kontaktologa. Nečistoty se stávají zdrojem mikrobů, které mohou být přeneseny do oka pomocí prstů při aplikaci čoček. Mikrobiální kultury, které se nacházejí v pouzdře, jsou zkoumány pomocí stěrů a ukazují nám přesněji, jak se klient o pouzdro a čočky stará.
 
Průzkumy ukazují, že 77 % pouzder je kontaminováno bakteriemi a 8 % akantamébou. Dříve se jevilo, že kontaminace nesouvisí s typem roztoku, nyní však víme, že rozvinutí bakteriálního biofilmu v pouzdře může snižovat dezinfekční schopnost roztoku. Dále se spekulovalo o tom, že dlouhodobé používání jednoho typu roztoku způsobí rezistenci mikrobiální populace. Zajímavé také je, že některé bakterie uvolňují katalázu, když je narušena jejich buněčná membrána. To vede k neutralizaci peroxidu vodíku a ochraně jiných bakterií bez biofilmu.

Závěrem dovolte pár rad:

 • Nebaví-li vás mnutí čoček po vyjmutí z oka? Pak používejte peroxidový roztok. Ten bezpečně vyčistí a dezinfikuje čočky, ale nezapomeňte vždy dodržet délku neutralizace - postupujte dle návodu, což je většinou 6 hodin!
 • Chcete aby jste měli příjemný pocit v čočkách? Pak o ně pečujte podle rad odborníků na nošení čoček. Kupujte kvalitní roztoky, dobře je čistěte, dodržujte hygienu rukou, pouzdra i pinzety a nepřenášejte je a choďte pravidelně na kontroly ke svému kontaktologovi! Věřte, že pak bude snášenlivost kontaktních čoček ve vašich očích po dlouhou dobu zaručena.
 • Nešetřete na svém zraku! Můžete ušetřit na telefonu, autu, zážitku .... ale oči si nové nekoupíte! Bohužel až příliš často se v naší ordinaci setkáváme s nevratnými očními problémy, které způsobila "šetrnost" nebo lhostejnost ke svému zdraví.
 
S ústou k vašim očím
 
Mgr. Simona Bramborová DiS.

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
 • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
 • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
 • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
 • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
 • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
 • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong> náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání