20. 2. 2018

Tato metoda je jednou z několika metod refrakční chirurgie - změna dioptrií optického systému oka. 

Princip

Epi-LASIK je novější metodou laserové chirurgie, která v podstatě kombinuje metody LASIKLASEK. Fotoablaci excimerovým laserem tentokrát předchází vytvoření epitelové lamely pomocí mikrokeratomu s tupým břitem. Metoda Epi-LASIK byla vyvinuta řeckým oftalmologem Ioannisem Pollikarisem roku 2003.

Výběr pacientů

Stejně jako u ostatních povrchových metod platí, že lze metodu Epi-LASIK použít pro korekci nízké až střední myopie (do -6,0 D), nízké hypermetropie (do +3,0 D) a nízkého až středního astigmatismu (do 6,0 D). Metoda Epi-LASIK může být, stejně jako metody PRKLASEK, zajímavá pro pacienty s tenčími rohovkami, kteří tak nebyli vhodnými kandidáty pro metodu LASIK, ale také pro ty, kteří se zabývají bojovými sporty, nebo provozují jiné aktivity, při kterých je nebezpečí úderu do oka, kdy by mohlo dojít k poškození lamely.

Postup

Předoperační péče je opět totožná s předchozími metodami. Po nasazení rozvěrače víček označí chirurg rohovku překrývajícími se kroužky, dle kterých určí na konci procesu správnou polohu lamely. K vytvoření lamely se používá podobný mikrokeratom jako u metody LASIK, s tím rozdílem, že nemá ostrou hranu, nýbrž je tupý. Lamela tak není odříznuta, ale je separována. Někteří chirurgové používají i při této metodě pro vylepšení kvality flapu alkohol. Po vytvoření flapu a jeho odklopení následuje remodelace rohovky excimerovým laserem, stejně jako u ostatních metod. Po dokončení tohoto kroku se rohovka opláchne a flap se přiloží zpět na ošetřenou plochu, načež je oko přikryto měkkou kontaktní čočkou s vysokou propustností pro kyslík. Pooperační péče a medikace jsou v podstatě stejné jako u PRK. Zhojení rohovky trvá opět 3-4 dny, vidění se stabilizuje asi za měsíc. V prvních dnech po operaci mohou pacienti vnímat bolest a diskomfort. Tyto potíže bývají však většinou menšího charakteru, než je tomu u metod PRK a LASEK.

Výhody a nevýhody metody Epi-LASIK

Výhodou oproti metodám PRK a LASEK je menší bolestivost. Komplikace u této metody jsou podobné jako u PRK. Na rozdíl od metody LASIK není ztráta epitelového flapu téměř žádnou komplikací. Nevýhody oproti metodě LASIK jsou stejné jako u ostatních povrchových metod (pomalejší rekonvalescence, vyšší bolestivost a pravděpodobnost vzniku pooperačně vzniklých refrakčních vad).


S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.

 

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání