6. 2. 2018

LASEK (Laser assisted subepithelial keratectomy)

Tato metoda je jednou z několika metod refrakční chirurgie - změna dioptrií optického systému oka. 
Přestože je LASIK nejpopulárnější metodou laserové refrakční chirurgie, jsou pacienti, pro které není tato metoda vhodná. Jednou z alternativ může být právě LASEK.

Princip

Stejně jako většina ostatních operací, i LASEK funguje na bázi změny tvaru rohovky excimerovým laserem. Tomu však předchází vytvoření epitelové lamely oddělením epitelu pomocí alkoholu. Při odloučení epitelu alkoholem může přežít až 50 % epitelových buněk. LASEK je v podstatě kombinací metod PRK a LASIK, která by teoreticky měla předcházet dvěma největším komplikacím těchto metod, kterými jsou haze u PRK a komplikace spojené s flapem u metody LASIK.

Výběr pacientů

Metoda LASEK je, stejně jako PRK a Epi-LASIK, vhodná pro korekci nízké až střední myopie (do -6,0 D), nízké hypermetropie (do +3,0 D) a nízkého až středního astigmatismu (do 6,0 D). LASEK může být zajímavý pro pacienty s tenčími rohovkami, kteří tak nebyli vhodnými kandidáty pro metodu LASIK. Dále může být také vhodným řešením některých povrchových onemocnění rohovky, jakými jsou například eroze, které se touto procedurou mohou vyléčit.

Postup

Předoperační péče je shodná s předchozí metodou PRK. Po nasazení rozvěrače víček označí operatér rohovku překrývajícími se kroužky, dle kterých určí na konci procedury správnou polohu lamely. Dále na povrch rohovky přiloží tzv. marker o průměru 7 nebo 9 mm, do kterého aplikuje 18-20 % alkohol na dobu 25-30 s. Alkohol způsobí odloučení epitelové vrstvy od Bowmanovy membrány. Na druhé straně od plánovaného můstku započne chirurg nůžkami ostré oddělení epitelu, který poté tupým nástrojem shrne na stranu. Vznikne tedy tzv. epitelový flap, podobný jako u metody LASIK, s tím rozdílem, že je tenčí a je tvořen pouze epitelem. Rozdíl mezi touto metodou a PRK je ten, že u PRK je epitel odstraněn úplně. Následuje laserová fotoablace, shodná s metodou PRK. Po dokončení fotoablace chirurg rohovku očistí a epitelový flap se vrátí na původní místo dle značek. Pooperační péče a medikace je stejná jako u PRK, po skončení procedury je oko překryto měkkou kontaktní čočkou, kterou si pacient ponechá 3-4 dny. Funkční vidění se obvykle dostavuje v rozmezí dní až jednoho týdne.

LASEK refrakční operace

Výhody a nevýhody metody LASEK

Stejně jako u PRK, metoda LASEK předchází všem možným komplikacím spojeným s klasickými rohovkovými flapy. Oproti PRK je u metody LASEK kratší doba rehabilitace vidění, menší pooperační bolestivost a menší pravděpodobnost vzniku haze. Výhodou oproti metodě LASIK je také „odlaserování“ menšího množství rohovkové tkáně, jejíž integrita je tak narušena jen minimálně. Za zmínku stojí také lehce menší riziko rozvinutí syndromu suchého oka. Hlavní nevýhodou je nepředvídatelná pooperační bolestivost a hojení epitelu. Refrakční stabilita bývá ustálena, stejně jako u PRK, během tří týdnů až několika měsíců.

S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.

 

Zdroj obrázku: https://www.lasik-eyes.co.uk/lasek-laser-eye-surgery/

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání