9. 1. 2018

LASIK = Laser assisted stromal in-situ keratomileusis

 

Tato metoda je jednou z několika metod refrakční chirurgie - změna dioptrií optického systému oka. 

Princip

LASIK je metoda laserové refrakční chirurgie, při které laserové fotoablaci excimerovým laserem o vlnové délce předchází tvorba rohovkové lamely (tzv. flapu) pomocí mikrokeratomu nebo femtosekundového laseru.

Výběr pacientů

Metodou LASIK lze operovat myopii (do -12,0 D), nízkou až střední hypermetropii (do +5,0 D) a nízký až střední astigmatismus (do 6,0 D). Hodnota refrakční vady, kterou lze korigovat se může na různých pracovištích lišit a záleží především na tloušťce rohovek, aby byl zákrok ještě dostatečně bezpečný.

Předoperační příprava

Před operací se musí chirurg rozhodnout, jakou zvolí tloušťku flapu. Obvykle volené tloušťky jsou 130, 160 a 180 µm. Novější typy mikrokeratomů, stejně jako femtosekundové lasery, jsou však schopny vytvořit flap daleko tenčí, a to až 100 µm. Minimálně 250 µm z tloušťky rohovky musí zůstat nedotčena. Po zadání pacientových údajů do řídícího programu excimerového laseru a následného testu homogenity a energie laserového paprsku je přístroj připraven k zákroku. Předoperační péče je opět shodná s ostatními.

Před operací jsou pacientovi nakapána anestetika pro znecitlivění a antibiotika kvůli hojení. Anestetika jsou podávána celkem pětkrát. Při pacientově nervozitě lze podat i malé množství sedativ. Po uvedení pacienta na operační sál a jeho uložení pod mikroskop je neoperované oko zakryto z toho důvodu, aby oko operované sledovalo centrující značku a nepohybovalo se a na které je následně umístěn rozvěrač víček. V tuto chvíli chirurg obyčejně přidává do oka anestetikum, přičemž pacienta poučuje o průběhu operace, se zvláštním důrazem na bezpodmínečnou fixaci barevné značky.

Po uložení pacienta pod mikroskop a nasazení rozvěrače víček může chirurg započít tvorbu flapu.

Tvorba flapu pomocí mikrokeratomu

Tento nástroj slouží k vytvoření rohovkové lamely, neboli flapu. Hlava mikrokeratomu obsahuje dokonale ostrý oscilační nůž, kterým se provádí samotný řez rohovkou. Nejdříve chirurg pomocí markeru (ethylenová modř) vytvoří orientační značky, které budou v konečné fázi operace sloužit ke správné orientaci flapu. Po označení je třeba rohovku opláchnout a osušit. Poté operatér přitiskne na bulbus fixační kroužek, kterým jej stabilizuje. Pacient může cítit vzestup nitroočního tlaku a také dočasně ztratit vidění. Nitrooční tlak musí být nad hranicí 65 mmHg. Dalším krokem je již samotné seříznutí lamely. Lamela nesmí být seříznuta zcela, ale musí být ponechán tzv. můstek (též pant, hinge), který umožní její odklopení a následné navrácení do původní pozice. Vytvořený flap chirurg nadzvedne pomocí tzv. cyklospatule. Stejně jako u metody PRK se stroma rohovky neoplachuje.

Metoda Lasik

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou tvorby flapu pomocí mikrokeratomu je rychlost. Mikrokeratomem je vytvořen kvalitní flap, který lze dobře nadzvednout. Avšak při tvorbě lamely pomocí mikrokeratomu dosahuje dočasné zvýšení nitroočního tlaku hodnot často vyšších než 65 mmHg, což může být u některých pacientů velkým rizikem. Další nevýhodou je výskyt poškození epitelového flapu a špatné zhojení.

Zdroj: http://www.visionclinic.be/en/info/news_femto-lasik.php

S úctou k Vašim očím,

Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Článek pro Vás připravila:

Mgr. Simona Bramborová, DiS. - oční optik a registrovaný optometrista
 
Mgr. Simona Bramborová DiS., oční optik - registrovaný optometrista
 
  • v oboru oční optika a optometrie pracuje již více než 11 let
  • pravidelně a aktivně se účastní jak českých, tak i zahraničních konferencí a kongresů v oboru optometrie
  • je specialistou na vyšetření binokulární rovnováhy (skryté oční vady) a následné možné korekce
  • je členem představenstva Společenstva českých optiků a optometristů
A CO JI BAVÍ?!
  • volný čas Simona věnuje své rodině a pokusům o zahradničení
  • miluje hačkování pufů a výrobu šperků nejen k brýlím

Buďte s námi v kontaktu

Facebook Instagram Twiter

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong>  náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání